JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đột Nhiên Thành Vi Siêu Năng Lực Giả- 突然成为超能力者

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nhận Thông Báo
Đề Cử Đột Nhiên Thành Vi Siêu Năng Lực Giả- 突然成为超能力者
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử

Thần tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên trở thành siêu năng lực giả, kế tiếp ta nên làm gì?

Online các loại, gấp.

PS : main là 1 trong những người đầu tiên có siêu năng lực, không có ai chỉ bảo nên phải tự mình tìm kiếm con đường phát triển.

loading