JavaScript is off. Please enable to view full site.

Diễn Võ Chư Thiên

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề cử
Cố Thiên Trạch cùng Võ Đạo Lược Đoạt Hệ Thống giáng lâm Đại Xích Thiên.

Võ Đạo tranh đấu, kiếm thí Thiên Kiêu.

Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm.

Chư Thiên diễn võ, Bách Gia Tranh Minh.

Thử hỏi ——

Ai mới là chân chính đệ nhất thiên hạ!
Mới nhất
3 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 0
    Tháng 0
    loading