JavaScript is off. Please enable to view full site.

Điên Cuồng Game Điện Thoại

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Một ngày này, mọi người kinh ngạc phát hiện, toàn cầu điện thoại đồng thời xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ game điện thoại APP, không thể tháo dỡ, không thể di động, mười phần quỷ dị, có được xuyên qua đến thế giới mới năng lực.

Từ đây yên tĩnh thế giới trong vòng một đêm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Toàn nhân loại đều bị ép tham gia trận này trò chơi.

Bắt đầu một quần cộc, trang bị toàn bộ nhờ đánh.

* Các bạn ủng hộ bằng 3 phương thức:
1. Bấm vào 5 sao bên phải màn hình.
2. Bấm đề cử, chọn số Nguyệt phiếu. ( Chỉ áp dụng với bạn có Tài khoản của truyenaudiocv.com)
3. Ấn nút Tặng đậu cuối chương.
Chân thành cảm ơn!

❂❂❂ Những mức buff:
1 np = 2 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 20 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 20 chương
1 Thất Thải Châu = 30 chương
1 Kim Sa Châu = 30 chương
    Đề Cử 0
    Tuần 119
    Tháng 979
    loading