JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đích Trường Đích Ấu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Sinh ra Giang Nam huân tước quý thế gia, làm trưởng tử đích ấu tử, Cố Khải Khuê nhân sinh từ khi ra đời khởi cũng đã được quyết định một nửa, hắn cũng rất vui vẻ, một đời áo cơm vô ưu cũng không sai, làm sao có cái vọng tử thành long nương.

Cố đại phu nhân: Thuận Bảo, trước đọc Tam tự kinh, không thể lạc hậu với người.

Đang tại trên đệm bò Cố Khải Khuê, lui.

Cố đại phu nhân: Thuận Bảo, nên đọc tứ thư, không thể lạc hậu với người.

Cắn ngón tay trầm tư Cố Khải Khuê, im lặng.

Cố đại phu nhân mỗi ngày đều đang lo lắng vấn đề: Nhà mình nhi tử vốn là ngốc, học này nọ muốn là chậm hơn người khác, về sau biết làm sao đây.

. . .

Thẳng đến có một ngày, Cố Khải Khuê leo lên nhân sinh đỉnh cao.

Nhà khác thái thái hướng Cố đại phu nhân thỉnh giáo dục con kinh nghiệm, "Con trai của ta từ nhỏ liền khả ngốc, đều là ta cùng hắn cha quản nghiêm (kiêu ngạo mặt)."

Được Cố Khải Khuê theo chỉ số thông minh thượng nghiền ép mọi người: Con trai của ngươi ngốc? Ngốc? ! Ngốc? ! ! (hộc máu, ngã xuống đất khí tuyệt mà chết)
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 173
    Tháng 187
    loading