JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đích Nữ Trùng Sinh Ký

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
Ở nhà là tiểu trong suốt, lấy chồng sau là bài trí, cuối cùng táng thân biển lửa hài cốt không còn, đây là Hàn Ngọc Hi đời trước khắc hoạ.

Sống lại một đời, Hàn Ngọc Hi trên sự nỗ lực tiến, chỉ nguyện không còn làm vật làm nền cùng bình hoa, sau đó tìm được như ý lang quân, bình an giàu sang qua cả đời.

Đáng tiếc không như mong muốn, gả cái thân phụ huyết hải thâm cừu lang quân, Hàn Ngọc Hi nhân sinh bắt đầu nghiêng trời lệch đất, nhưng nàng nhân sinh mới lại là làm việc tốt thường gian nan, khổ tận cam lai.

Tháng sáu đã xong quyển tiểu thuyết: « trùng sinh chi Ôn Uyển », « thế gia ».
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 2
    Tuần 31
    Tháng 3342
    loading