JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Đích Nữ Trùng Sinh Ký

Đích Nữ Trùng Sinh Ký

Trạng thái
Complete
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Lịch SửTrọng Sinh

Chấm điểm
Đánh giá: 4/5 của 15 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Ở nhà là tiểu trong suốt, lấy chồng sau là bài trí, cuối cùng táng thân biển lửa hài cốt không còn, đây là Hàn Ngọc Hi đời trước khắc hoạ.

Sống lại một đời, Hàn Ngọc Hi trên sự nỗ lực tiến, chỉ nguyện không còn làm vật làm nền cùng bình hoa, sau đó tìm được như ý lang quân, bình an giàu sang qua cả đời.

Đáng tiếc không như mong muốn, gả cái thân phụ huyết hải thâm cừu lang quân, Hàn Ngọc Hi nhân sinh bắt đầu nghiêng trời lệch đất, nhưng nàng nhân sinh mới lại là làm việc tốt thường gian nan, khổ tận cam lai.

Tháng sáu đã xong quyển tiểu thuyết: « trùng sinh chi Ôn Uyển », « thế gia ».