JavaScript is off. Please enable to view full site.

Địa Cầu Đếm Ngược Thời Gian

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Bình tĩnh thời gian bỗng nhiên kịch biến.

Toàn cầu 100 tòa thành thị đột nhiên rơi xuống không biết văn minh cỡ lớn nhân công kiến trúc, Địa Cầu tiến vào hủy diệt đếm ngược, nhân loại nơi sinh ra, nhân loại văn minh cái nôi ngàn cân treo sợi tóc.

Không biết văn minh chọn lựa 7,6 tỷ trong nhân loại một thành viên, hắn đem gánh vác cả nhân loại văn minh vận mệnh, cùng toàn bộ Địa Cầu sinh vật tương lai, đạp vào giãy dụa đến cùng con đường.

P/s: Truyện đặt gạch tháng 3. /tra
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 132
    Tháng 132
    loading