JavaScript is off. Please enable to view full site.

Dị Thứ Nguyên Siêu Tiến Hóa

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Thế tục chi ác, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.

Nhân tính vì thiện, thế tục sở hữu ác trần, đều do người sở sinh, cho nên tự gây nghiệt thì không thể sống.

Đã muốn chết như vậy, gia thành toàn ngươi!

Hoặc là không làm, hoặc là không nghỉ.

Kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết .

Ta muốn làm, cũng là đại khai sát giới.

Hủy diệt trần thế sở hữu tội ác cùng chìm nổi, thanh tẩy mảnh này tràn ngập chỗ bẩn dơ bẩn thế giới.
Mới nhất
1 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 192
    Tháng 234
    loading