JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đi Lệch Đường Ma Pháp Sư

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Dạ Sắc: Ta lựa chọn pháp sư nghề nghiệp, là bởi vì vì ta ý nghĩ trượng vung vẩy, sẽ có cấm chú hàng lâm, diệt sát Ma Tộc ngàn vạn!

Hệ thống: Không... Không tồn tại, ngươi suy nghĩ nhiều.

Đây là một cái nhân vật chính muốn trở thành là pháp sư, lại càng ngày càng không giống pháp sư, đồng thời phát hiện mình mất đi ký ức giống như cũng không có đơn giản như vậy cố sự.

Tổng thể phong cách khôi hài sung sướng.
Mới nhất
2 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 88
    Tháng 133
    loading