JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Dị giới diễm tu

Dị giới diễm tu

Trạng thái
Complete
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Tiên Hiệp

Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 1 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Võ Thánh ngươi thực ngưu X? Các loại ma pháp tạp chết ngươi! Người nhiều liền ghê gớm? Xem ta triệu hoán gấp mười lần người ra tới! Tục ngữ nói lưu manh sẽ võ thuật ai cũng ngăn không được, thả xem cực phẩm đáng khinh nam lục diệp dung hợp triệu hoán, ma pháp, tu chân đông đảo kỹ năng lúc sau, như thế nào ở dị giới trộm hương thu mỹ, đại sát tứ phương!

( cuối cùng đổi mới: 2013-08-03 )

Dị giới diễm tu Chương