JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đêm Tẫn Phu Quân Về

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Đây là một bản đơn giản Tiểu Hàn ngu, cũng là một bản đơn giản Tiểu Tình sách.

Krystal: Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi chịu vươn tay ôm ấp, liền nhất định có thể ôm ấp đến ta.

Tae Yeon: Ngươi nói, ta chưa từng có vì ngươi xuyên qua áo cưới. Như vậy hôm nay, ta xuyên cho ngươi xem, được không?

Jessica: Nguyên lai, ngươi mới là ta rất muốn giữ lại nhỏ may mắn.

Thế giới rất lớn, nếu có thích nàng, mời dùng lực ôm chặt nàng.

Tên sách Nguyên Danh, « Đại Bạch Hàn Ngu »

Thư Quần: 6 20302 928 ( hoan nghênh gia nhập )

PS1: Truyện sẽ có cẩu huyết nội dung, không hợp chớ vào
PS2: Theo cá nhân cảm nhận, truyện nội dung đôi chút khá nặng nề, nhưng cũng không thiếu ấm áp. Truyện k được hoàn mỹ, nhưng nó khá là thực tế
Mới nhất
5 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 35
    Tháng 187
    loading