JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mở Mắt Thấy Quỷ (Dạ Kinh Hồn Chi Tĩnh Nhãn Kiến Đáo Quỷ)- 夜惊魂之睁眼见到鬼

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử

Ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ sao? Kỳ thật quỷ ở khắp mọi nơi, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi, đem ngày nào đó ngươi mở Âm Dương Nhãn liền sẽ phát hiện khắp nơi đều có bóng của bọn hắn, mà lúc này vừa lúc liền có một cái quỷ ở bên cạnh ngươi, nó chính đưa đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp mặt của ngươi...

loading