JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Đế Võ Đại Hệ Thống

Đế Võ Đại Hệ Thống

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Tiên HiệpDị Giới

Chấm điểm
Đánh giá: 4.5/5 của 11 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu lấy võ vi tôn thế giới lớn trên xông ra một mảnh thuộc với thiên địa của mình.

Một cái hèn mọn con kiến hôi, như thế nào bằng vào mình không ngừng cố gắng ở hệ thống phụ trợ thành công nhảy ra thiên địa trói buộc, đi lên bất tử con đường.

Đế đường cuối ai là đỉnh, vừa gặp không mới đạo thành không trung.