JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Đế Quốc Tướng Ăn

Đế Quốc Tướng Ăn

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Lịch Sử

Chấm điểm
Đánh giá: 4.6/5 của 11 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Trần Húc một trận tai nạn xe cộ vượt qua đến Tần Triều, mà lúc này Tần Thủy Hoàng vừa mới thống nhất lục quốc mất đi nhân sinh phấn đấu mục tiêu.

Đang suy nghĩ ôm Hạng Vũ bắp đùi vẫn là ôm Lưu Bang bắp đùi bên trong xoắn xuýt mê mang rất lâu sau đó, hắn cho Tần Thủy Hoàng kính hiến một cái Địa Cầu dụng cụ.

Vượt qua cao sơn vượt qua sa mạc, đi theo Đại Tần thiết kỵ hắc sắc long kỳ, theo Thần Châu ăn vào Tây Vực, từ Tây Vực ăn vào Tây Á, từ Tây Á ăn vào Châu Âu, cho đến mặt hướng đại hải, ngửa nhìn bầu trời.

Rốt cục có một ngày hắn nhịn không được chỉ mô hình địa cầu nói: "Bệ hạ, Đông Thắng Thần Châu còn có một đạo mỹ vị, gọi là hương cay tôm!"

Đây là một cái ăn hàng cố sự, cũng là một cái không đứng đắn Tần Triều cố sự.

Hạ độc chết không chịu trách nhiệm.

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương