JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đấu Phá Thương Khung (dâm hiệp)

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử

Truyện Đấu Phá Thương Khung này nguyên tác của Thiên Tàm Thổ Đậu, nhưng viết xạo lồn nhiều quá và cảnh abc xyz gần như không có.

Nên mình viết lại cho nó logic hơn và thêm cảnh abc xyz vào cho hấp dẫn. Anh em khỏi nói về vấn đề ăn cắp nha, vì nó đúng là ăn cắp. Chỉ có cảnh abc xyz là viết thêm.

Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 14
    Tuần 1481
    Tháng 15419
    loading