audiobook convert

Đạo Thiên Chi Lộ- 盗天之路

Đạo Thiên Chi Lộ- 盗天之路

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Huyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4/5 của 5 lượt bình chọn
Giới thiệu

Ngô Đạo Điền thời khắc nhớ kỹ, lão nương thường đeo bên miệng một câu: Làm việc trước làm người. Nếu là ngay cả người đều làm không rõ, còn nói gì tu hành? Trường sinh đại đạo, trước từ làm người bắt đầu. Nhìn hắn tại tận thế hồng lưu bên trong, như thế nào từng bước một trèo lên bên trên đỉnh phong.

Đạo Thiên Chi Lộ- 盗天之路 Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert