JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đạo Thiên Chi Lộ- 盗天之路

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử

Ngô Đạo Điền thời khắc nhớ kỹ, lão nương thường đeo bên miệng một câu: Làm việc trước làm người. Nếu là ngay cả người đều làm không rõ, còn nói gì tu hành? Trường sinh đại đạo, trước từ làm người bắt đầu. Nhìn hắn tại tận thế hồng lưu bên trong, như thế nào từng bước một trèo lên bên trên đỉnh phong.

Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 49
    Tháng 49
    loading