JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đạo Phá Thiên Khung

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Một cái có vô địch logic thiếu niên, bôn tẩu với này phiến cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn thế giới.
Hắn nguyên tắc chỉ có một, cướp được, chính là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạt, nếu không ta sẽ đánh ngươi nga!
Hắn ý tưởng chỉ có một, đối ta có sát ý, hết thảy trấn sát.
Hắn mục tiêu chỉ có một, đứng ở kia nhất đỉnh vị trí.
    Đề Cử 0
    Tuần 62
    Tháng 62
    loading