JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đạo Phá Thiên Khung

43 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2019
Số Chữ 0
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 94
Nhận Thông Báo
Đề Cử Đạo Phá Thiên Khung
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Một cái có vô địch logic thiếu niên, bôn tẩu với này phiến cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn thế giới.
Hắn nguyên tắc chỉ có một, cướp được, chính là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạt, nếu không ta sẽ đánh ngươi nga!
Hắn ý tưởng chỉ có một, đối ta có sát ý, hết thảy trấn sát.
Hắn mục tiêu chỉ có một, đứng ở kia nhất đỉnh vị trí.
    Đề Cử 0
    Tuần 94
    Tháng 94
    loading