JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Vạn Cổ Thiên Đế
4.59
Huyền Ảo, Trọng Sinh
798594
Vũ Thần Chúa Tể
4.32
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Trọng Sinh
710831
Vô Thượng Sát Thần
4.09
Huyền Ảo, Xuyên Không, Trọng Sinh
692017
Linh Kiếm Tôn
4.56
Huyền Ảo, Trọng Sinh
515064
Vạn Cổ Đại Đế
3.7
Huyền Ảo, Trọng Sinh
436426
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
4
Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường
344598
Cuồng Võ Thần Đế
4.38
Huyền Ảo, Trọng Sinh
251873
Tiên Giới Trở Về
3.89
Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Ảo, Dị Giới, Trọng Sinh
228169
Đế Võ Đan Tôn
3.97
Huyền Ảo, Trọng Sinh
227492
Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
3.64
Ngôn Tình, Trọng Sinh
224534
Y Thủ Che Thiên
4.2
Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Nữ Cường
220277
Linh Võ Đế Tôn
3.46
Huyền Ảo, Xuyên Không, Trọng Sinh
208681
Thiên Vực Thương Khung
4.38
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Xuyên Không, Trọng Sinh
151696
Thâu Hương Cao Thủ
3.9
Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn, Trọng Sinh
148991
Thần Võ Chiến Vương
4.7
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Trọng Sinh
146432
Võ Đạo Đan Tôn
4
Huyền Ảo, Dị Giới, Xuyên Không, Trọng Sinh
142476
Tào Tặc
4
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh
132542
Trời Sinh Một Đôi
4.15
Xuyên Không, Hài Hước, Trọng Sinh
128345
Tuyệt Thế Hồn Tôn
4.33
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Trọng Sinh
124881
Tối Cường Chiến Đế
4.83
Huyền Ảo, Dị Giới, Xuyên Không, Trọng Sinh
109582