JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Chàng rể ma giới
4.27
Tiên Hiệp, Dị Giới, Sắc
473188
Hi du hoa tùng
4.1
Tiên Hiệp, Sắc
456155
Đỉnh Cấp Lưu Manh
4.24
Đô Thị, Dị Năng, Sắc
409924
Kiều Kiều Sư Nương
4.3
Tiên Hiệp, Sắc
381051
Cực phẩm gia đinh
4.69
Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc
289970
Cực Phẩm Tà Thiếu
4.28
Đô Thị, Sắc
255787
Sống Cùng Biểu Tỷ
3.62
Đô Thị, Dị Năng, Sắc
221386
Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
4.62
Đô Thị, Xuyên Không, Sắc
190747
Thiếp Thân Đặc Công
4.42
Đô Thị, Sắc
186359
Đô Thị Tàng Kiều
4.2
Đô Thị, Sắc
131314
Ma đao lệ ảnh
4.58
Sắc
123433
Cảnh Lộ Quan Đồ
4.38
Đô Thị, Dị Năng, Sắc
119034
Đô Thị Thiếu Soái
4
Đô Thị, Xuyên Không, Sắc
113695
Siêu Cấp Gia Đinh
4.33
Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc
105134
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
4.43
Huyền Ảo, Dị Năng, Xuyên Không, Sắc
99284
Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
3.5
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Sắc
97005
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
4.24
Kiếm Hiệp, Đô Thị, Sắc
95132
Siêu Cấp YY Hệ Thống
4.61
Võng Du, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sắc
89144
Hoán Kiểm Trọng Sinh
5
Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc
84819
Ẩn Sát
4.2
Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc
80403