JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Đường Chuyên
2.93
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Xuyên Không
373547
Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống
3.63
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Quân Sự, Lịch Sử
222096
Ngược Về Thời Minh
3.85
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
170609
Thịnh Thế Đích Phi
4.5
Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
134116
Say Mộng Giang Sơn
0
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
134052
Tào Tặc
4
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh
132542
Kiều Thê Như Vân
3.14
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Hài Hước
132085
Trí Tuệ Đại Tống
3.5
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
129736
Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
3.5
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Sắc
97005
Cẩm Y Vệ
0
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Xuyên Không
84949
Đại Đường Song Long Truyện
3.33
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
83051
Giang Sơn Mỹ Sắc
4.78
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Xuyên Không
79064
Phong Lưu Võ Trạng Nguyên
4.43
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Xuyên Không
77941
Thiên Đạo Hệ Thống
3.93
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Huyền Ảo, Dị Năng, Võng Du, Quân Sự, Đồng Nhân
73998
Diệt Thế Ma Đế
5
Huyền Ảo, Dị Giới, Quân Sự, Xuyên Không
72440
Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
3.67
Võng Du, Quân Sự
69713
Quốc Sắc Sinh Kiêu
5
Quân Sự, Lịch Sử
62568
Quyền Thần
5
Kiếm Hiệp, Dị Giới, Quân Sự
56251
Dong Binh Chiến Tranh
5
Quân Sự
55227
Thiên Hạ Kiêu Hùng
2.5
Quân Sự, Lịch Sử
52441