JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
4
Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường
299776
Phượng Nghịch Thiên Hạ
5
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
245771
Thiên Tài Tiểu Vương Phi
3
Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
204848
Y Thủ Che Thiên
4.14
Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Nữ Cường
196117
Ma Đế Cuồng Phi
4.5
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Nữ Cường
86694
Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
3.67
Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
79573
Quỷ Y Quận Vương Phi​
5
Ngôn Tình, Nữ Cường
71499
Ác Nhân Thành Đôi
4.5
Ngôn Tình, Nữ Cường
61869
Đặc Công Tà Phi
5
Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
58696
Lạc Nhi Ý
5
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
47287
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
5
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
39441
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi
4.75
Xuyên Không, Hài Hước, Nữ Cường
38600
Ông Xã Chớ Làm Loạn
1.5
Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường
38057
Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
4
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
38046
Hoàng Hậu Đặc Công
4
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
37943
Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
0
Ngôn Tình, Nữ Cường
37774
Quý Nữ Khó Cầu
2.5
Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường
37614
Thịnh Thế Phong Hoa
5
Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
37404
Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
5
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
33628
Thiên Tài Khí Phi
4
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
30450
Phát triển bởi Truyện audio convert