JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
4
Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường
344598
Phượng Nghịch Thiên Hạ
5
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
275778
Thiên Tài Tiểu Vương Phi
3
Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
221420
Y Thủ Che Thiên
4.2
Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Nữ Cường
220277
Ma Đế Cuồng Phi
4.67
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh, Nữ Cường
104582
Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
4.33
Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
91951
Quỷ Y Quận Vương Phi​
5
Ngôn Tình, Nữ Cường
75348
Ác Nhân Thành Đôi
4.33
Ngôn Tình, Nữ Cường
65942
Đặc Công Tà Phi
5
Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
62155
Lạc Nhi Ý
5
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
57432
Hoàng Hậu Đặc Công
4
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
43301
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
5
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
43191
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi
4.8
Xuyên Không, Hài Hước, Nữ Cường
42760
Quý Nữ Khó Cầu
3.33
Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường
42587
Thịnh Thế Phong Hoa
5
Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường
41168
Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
0
Ngôn Tình, Nữ Cường
40984
Ông Xã Chớ Làm Loạn
3.2
Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường
40711
Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
4
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
39363
Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
5
Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường
36259
Dưỡng Nữ Thành Phi
4.33
Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường
31966