JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Hắc Ám Đại Kỷ Nguyên
3.78
Mạt Thế
146403
Bia Đỡ Đạn Phản Công
4.71
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Dị Năng, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế
84213
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
4.25
Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế
65953
Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công
2
Mạt Thế
50395
Tận Thế Nham Đế
3
Mạt Thế
44912
Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại
4.62
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Huyền Ảo, Dị Năng, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Kinh Dị, Truyện Ma, Mạt Thế, Đồng Nhân
44468
Mạt Thế Chi Trọng Sinh
4.5
Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế, Đam Mỹ
41922
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia
3.57
Trọng Sinh, Mạt Thế, Đam Mỹ
41076
Mạt Nhật Điêu Dân
3.67
Đô Thị, Mạt Thế
33172
Trọng Khải Mạt Thế
3.67
Đô Thị, Dị Năng, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế
29940
Mạt Thế Chi Thôn Phệ Quật Khởi
2.4
Mạt Thế
29088
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
3
Xuyên Không, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Cường
25283
Mạt Thế Chi Ngẫu Nhiên Triệu Hoán Sư
0
Mạt Thế
24382
Mạt Thế Chi Sủng Vật Vi Vương
3
Mạt Thế
23951
Mạt Thế Một Giây Đồng Hồ
0
Mạt Thế
22930
Luân Hồi Trọng Sinh
1.8
Trọng Sinh, Mạt Thế
22528
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
5
Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế
19328
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
5
Trọng Sinh, Mạt Thế, Đam Mỹ
18686
Mạt Thế Chi Ma Linh Triệu Hoán Sư
3
Mạt Thế
18624
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
5
Trọng Sinh, Mạt Thế, Đam Mỹ
18598