JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Bắc Tống Phong Lưu
4.42
Lịch Sử, Xuyên Không
306724
Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống
3.63
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Quân Sự, Lịch Sử
222096
Thiên Tài Tiểu Vương Phi
3
Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
221420
Ngược Về Thời Minh
3.85
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
170609
Thịnh Thế Đích Phi
4.5
Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
134116
Say Mộng Giang Sơn
0
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
134052
Tào Tặc
4
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh
132542
Kiều Thê Như Vân
3.14
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Hài Hước
132085
Trí Tuệ Đại Tống
3.5
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
129736
Ở Rể (Chuế Tế)
4.67
Lịch Sử, Xuyên Không
86757
Đại Đường Song Long Truyện
3.33
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
83051
Gia Cát Linh Ẩn
5
Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh
80565
Minh Mạt Kỹ Sư
4
Lịch Sử
69720
Quốc Sắc Sinh Kiêu
5
Quân Sự, Lịch Sử
62568
Đặc Công Tà Phi
5
Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
62155
Cực Phẩm Đế Vương
0
Lịch Sử
54981
Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
4
Lịch Sử, Xuyên Không
54897
Thiên Hạ Kiêu Hùng
2.5
Quân Sự, Lịch Sử
52441
Soán Đường
4
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
52069
12 Nữ Thần
4.77
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới, Lịch Sử, Xuyên Không, Sắc
51477