JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Bắc Tống Phong Lưu
4.5
Lịch Sử, Xuyên Không
283725
Thiên Tài Tiểu Vương Phi
3
Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
208458
Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống
3.46
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Quân Sự, Lịch Sử
201276
Ngược Về Thời Minh
3.8
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
146824
Thịnh Thế Đích Phi
4.43
Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
124973
Trí Tuệ Đại Tống
4.17
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không
116583
Tào Tặc
3
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh
114961
Kiều Thê Như Vân
2.83
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Hài Hước
112929
Say Mộng Giang Sơn
0
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
106830
Ở Rể (Chuế Tế)
4.67
Lịch Sử, Xuyên Không
80196
Đại Đường Song Long Truyện
4.5
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
77228
Gia Cát Linh Ẩn
5
Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh
73316
Minh Mạt Kỹ Sư
4
Lịch Sử
67338
Đặc Công Tà Phi
5
Lịch Sử, Xuyên Không, Nữ Cường
59540
Quốc Sắc Sinh Kiêu
5
Quân Sự, Lịch Sử
59504
Cực Phẩm Đế Vương
0
Lịch Sử
52045
Thiên Hạ Kiêu Hùng
2
Quân Sự, Lịch Sử
51352
Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
4.67
Lịch Sử, Xuyên Không
49844
Soán Đường
3
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử
49418
12 Nữ Thần
4.94
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới, Lịch Sử, Xuyên Không, Sắc
41158
Phát triển bởi Truyện audio convert