JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Vũ Luyện Điên Phong
3.43
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo
862705
Kiếm đạo độc tôn
4.46
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
527556
Lăng Thiên Chiến Tôn
4.07
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới, Xuyên Không
489193
Dị thế tà quân
3.46
Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới
485866
Bách Luyện Thành Tiên
2.69
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
363424
Đường Chuyên
3.1
Kiếm Hiệp, Quân Sự, Xuyên Không
351613
Đan Vũ Càn Khôn
4.21
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo
298727
Thiên Đạo Thư Viện
4.53
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Xuyên Không
284575
Cực phẩm gia đinh
4.79
Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Sắc
273509
Đao Kiếm Thần Hoàng
3.67
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo
248153
Hoành Tảo Hoang Vũ
3.5
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
246422
Kiếm Nghịch Thương Khung
4.57
Kiếm Hiệp, Huyền Ảo
238984
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
3.65
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
225299
Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
4.11
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới
201779
Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống
3.46
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Quân Sự, Lịch Sử
201276
Tinh Thần Biến
4.4
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
172513
Thâu Hương Cao Thủ
4.15
Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn, Trọng Sinh
136646
Thiên Vực Thương Khung
4.38
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Xuyên Không, Trọng Sinh
136627
Thất Giới Truyền Thuyết
3.67
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
131808
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
3.4
Kiếm Hiệp
126002
Phát triển bởi Truyện audio convert