JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Thế Giới Hoàn Mỹ
3.33
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Khoa Huyễn
291296
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống
3.42
Huyền Ảo, Dị Giới, Khoa Huyễn
259403
Thần Cấp Đại Ma Đầu
4.21
Khoa Huyễn
253770
Cực Phẩm Cượp Đoạt Hệ Thống
3.63
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Quân Sự, Lịch Sử
222096
Thần Ma Hệ Thống
4.15
Đô Thị, Dị Giới, Khoa Huyễn
181429
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
4.06
Huyền Ảo, Võng Du, Khoa Huyễn, Xuyên Không
161946
Sất Trá Phong Vân
5
Tiên Hiệp, Võng Du, Khoa Huyễn
159023
Thâu Hương Cao Thủ
3.9
Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn, Trọng Sinh
148991
Vị Diện Thành Thần Hư Không Giới
2.33
Khoa Huyễn, Xuyên Không
146727
Thôn Phệ Tinh Không
5
Khoa Huyễn, Xuyên Không
132645
Mạt Nhật Luân Bàn
2.8
Khoa Huyễn
126320
Sử Thượng Tối Cường Lão Bản
2.75
Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không
105020
Tu Chân Tứ Vạn Niên
4
Khoa Huyễn
91704
Anh Hùng Nhị Thứ Nguyên
4
Khoa Huyễn, Xuyên Không, Đồng Nhân
89662
Siêu Cấp YY Hệ Thống
4.61
Võng Du, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sắc
89144
Trực Tử Vô Hạn
5
Khoa Huyễn, Xuyên Không
85378
Bia Đỡ Đạn Phản Công
4.71
Huyền Ảo, Ngôn Tình, Dị Năng, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế
84213
Cực Phẩm Bắt Quỷ Hệ Thống
4.33
Đô Thị, Khoa Huyễn
79543
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
5
Đô Thị, Dị Năng, Khoa Huyễn
79224
Mạo Bài Đại Anh Hùng
3.25
Khoa Huyễn
78877