JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
Thần Đạo Đan Tôn
4.04
Tiên Hiệp, Huyền Ảo
2236558
Vạn cổ chí tôn
3.84
Tiên Hiệp, Huyền Ảo
1826200
Đế bá
4.33
Huyền Ảo
1699022
Bách Luyện Thành Thần
3.95
Tiên Hiệp, Huyền Ảo
1547708
Thần khống thiên hạ
4.04
Tiên Hiệp, Huyền Ảo
1232804
Đấu phá thương khung
4.06
Huyền Ảo
1160893
Đại chúa tể
4.12
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới
1142934
Vũ Luyện Điên Phong
3.55
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo
993145
Toàn Chức Pháp Sư
4.06
Huyền Ảo, Dị Giới
976315
Vô Địch Kiếm Vực
4.26
Tiên Hiệp, Huyền Ảo
948892
Vạn Cổ Thiên Đế
4.59
Huyền Ảo, Trọng Sinh
798594
Vũ Thần Chúa Tể
4.32
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Trọng Sinh
710831
Vô Thượng Sát Thần
4.09
Huyền Ảo, Xuyên Không, Trọng Sinh
692017
Ngạo thế cửu trọng thiên
4.65
Huyền Ảo
646344
Vũ động càn khôn
3.73
Tiên Hiệp, Huyền Ảo
613521
Độc tôn tam giới
4.33
Huyền Ảo
599421
Hộ Mỹ Cuồng Y
3.39
Đô Thị, Huyền Ảo, Dị Năng
586883
Vạn Cổ Thần Đế
4.03
Huyền Ảo
561415
Dị thế tà quân
3.37
Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới
523369
Lăng Thiên Chiến Tôn
4.25
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Ảo, Dị Giới, Xuyên Không
521615