JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tìm truyện theo thứ tự alphabet
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Từ điển truyện

Xếp theo:
S.C.I. Mê Án Tập
4.17
Trinh Thám, Đam Mỹ
111425
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
4.33
Khoa Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ
65740
Kỷ Cambri Trở Lại
5
Đam Mỹ
61439
Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
4.75
Xuyên Không, Đam Mỹ
51668
Chú Ái Tinh Không
4.75
Khoa Huyễn, Trọng Sinh, Đam Mỹ
49322
Long Đồ Án
3.78
Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Đam Mỹ
42136
Mạt Thế Chi Trọng Sinh
4.5
Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế, Đam Mỹ
41922
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia
3.57
Trọng Sinh, Mạt Thế, Đam Mỹ
41076
Quỷ Hành Thiên Hạ
5
Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Đam Mỹ
37795
Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!
3.83
Đam Mỹ
36820
Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
4
Xuyên Không, Đam Mỹ
33929
Nghịch Tập
4.17
Đam Mỹ
33572
Điền Viên Nhật Thường
4.6
Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ
32235
Phật Môn Ác Thê
4
Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Xuyên Không, Đam Mỹ
31655
Trấn Hồn
5
Huyền Ảo, Đam Mỹ
30793
Ngự Tứ Lương Y
4.11
Xuyên Không, Đam Mỹ
30679
Phong Mang
0
Hài Hước, Đam Mỹ
27618
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
4.2
Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ
24214
Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
5
Xuyên Không, Đam Mỹ
23917
Thê Vi Thượng
5
Đam Mỹ
21927