JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đàn Lang

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Nghê Sinh ba cái nguyện vọng:

Một, cầm lại tổ phụ điền trạch

Hai, kề sát công tử phát tài

Ba, đem cửa đối diện biểu công tử câu đáp

Nội dung nhãn hiệu: Thanh mai trúc mã

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Vân Nghê Sinh ┃ vai phụ: Hoàn Tích, Thẩm Xung, Tư Mã Dận, Tào Lân chờ ┃ cái khác:
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 26
    Tháng 26
    loading