JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Nội Dung:
Xuyên qua Đại Tần đế quốc, trở thành Diệp Vương phủ một tên thiếu gia bị cả gia tộc ghẻ lạnh, bị người đủ loại khi nhục.

Nhưng cũng may đan điền của ta là một viên Địa Cầu.

Người Địa Cầu tu hành cảm ngộ , tương đương với ta tu hành cảm ngộ.

Người Địa Cầu thêm ra một tôn Tiên Thiên Cảnh cường giả, ta liền gia trì một tôn Tiên Thiên cường giả thực lực.

Viên này "Địa Cầu" bên trên có 1.4 tỷ người, ta phát đạt.
Mới nhất
5 phút trước
    Đề Cử 0
    Tuần 1330
    Tháng 3605
    loading