audiobook convert

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Tiên HiệpHuyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 14 lượt bình chọn
Giới thiệu

Nội Dung:
Xuyên qua Đại Tần đế quốc, trở thành Diệp Vương phủ một tên thiếu gia bị cả gia tộc ghẻ lạnh, bị người đủ loại khi nhục.

Nhưng cũng may đan điền của ta là một viên Địa Cầu.

Người Địa Cầu tu hành cảm ngộ , tương đương với ta tu hành cảm ngộ.

Người Địa Cầu thêm ra một tôn Tiên Thiên Cảnh cường giả, ta liền gia trì một tôn Tiên Thiên cường giả thực lực.

Viên này "Địa Cầu" bên trên có 1.4 tỷ người, ta phát đạt.

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert