JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Việt Đế Quốc 2

30 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo Đồng Nhân
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 1,013,940
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 59,862
Nghe từ đầu
Đề Cử Đại Việt Đế Quốc 2
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Ma đầu sống lại, Huyết Sát thiên hạ! Trời xanh cửu giới, ma niệm Vô Biên! Đời trước, Tung Hoành Ma giới ba ngàn năm, cuối cùng không thể leo lên đỉnh phong,..... Đời này, Nguyễn Hưng sống lại thế gian giới, trở lại Đại Việt quốc gia, tắc chính là cuộc đời này, nhất định phải bước trên tu ma đỉnh! Ma giả thị sát khát máu, tùy tâm sở dục, một khi thành ma, có thể có được Thông Thiên triệt địa, di sơn đảo hải tuyệt thế thần thông, ma uy chỗ đến, muốn làm gì thì làm! Mà lại xem Nguyễn Hưng, như thế nào xây dựng Đại Việt đế quốc.....
*****************************
Main trọng sinh vào thế tử nước Đại Việt, tu luyện ma đạo.
Hoàng đế chắc chắn có hậu cung
Map : Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng Xạ Điêu, Phong Thần Diễn Nghĩa, Trường Sinh Bất Tử, Tây Du Ký
******************
    Đề Cử 4
    Tuần 85
    Tháng 288
    loading