JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Việt Đế Quốc

Nhận Thông Báo
Đề Cử Đại Việt Đế Quốc
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Hắn một học sinh cấp ba. Văn không thành võ chẳng được. Nói đúng ra nghiện game. Không biết may mắn hay bất hạnh nắm giữ xuyên qua thời không đến thời nhà Trần...
    Đề Cử 0
    Tuần 115
    Tháng 135
    loading