JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Kiếp Chủ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực.

Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh!

Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ làm trong lòng bàn tay Thần Binh, từ đây trên Tiên lộ, ai dám anh kỳ phong?

. . .
Mới nhất
2 tuần trước
    Đề Cử 8
    Tuần 1217
    Tháng 8144
    loading