JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Đường Y Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
Một cái hiện đại Y Sư trở lại Trinh Quan trong thời kỳ, hắn có thể làm những gì? Nếu như hắn vừa vặn còn trở thành con trai của Lý Uyên, Lý Thế Dân đệ đệ đâu?

Lý Nguyên Gia, Đại Đường Y Vương.
    Đề Cử 2
    Tuần 887
    Tháng 1583
    loading