JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Đường nông thánh

69 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Lịch Sử
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2019
Số Chữ 1,269,470
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 13,661
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Đại Đường nông thánh
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử

Nông dân cá thể tư tưởng kéo kinh tế nông nghiệp cá thể chuyện xưa.

Đây là một loại trước xong bổn, lại không ngừng sửa chữa thượng truyền sáng tác phương pháp.

Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 2
    Tuần 2130
    Tháng 4705
    loading