JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Đường Cá Mặn Thái Tử Gia

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Chuyển kiếp Đại Đường, trở thành Tam Hoàng Tử Lý Khác.

Lý Khác biểu thị, làm cái hoàng tử cũng không có gì không được, ngược lại hắn cá mặn đến cùng.

Để cho hắn đi đánh giặc? ! Ngượng ngùng, ta cá mặn!

Để cho hắn đi viết sách? ! Ngượng ngùng, ta cá mặn!

Nhưng chính là như vậy một vị cá mặn hoàng tử

Cuối cùng lại không giải thích được trở thành Đại Đường Thái Tử Gia, thậm chí là Đương Kim Thánh Thượng!
    Đề Cử 1
    Tuần 1290
    Tháng 1290
    loading