JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cửu Thiên Mạnh Nhất Người Ở Rể

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Ba năm trước đây, Lâm Phong thiên phú kinh người, phong hoa tuyệt đại, lại tại trong vòng một đêm bị người cắt đi linh cốt! Ba năm sau, lấy người ở rể thân phận trùng sinh trở về hắn! Bạo tẩu quật khởi!!
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 78
    Tháng 106
    loading