JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cửu Dương Đạp Thiên

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Cửu Dương Đạp Thiên
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử

Thế gian tu luyện, linh nhục hai cực.

Linh giả linh hồn, điều khiển thiên Địa Nguyên lực, cảm ngộ đại đạo quy tắc!

Nhục người khí lực, rèn luyện huyết nhục gân cốt, dung hợp huyết mạch truyền thừa!

Thế nhân tu luyện, đều vi một ngày kia, có thể chí cao Vô Thượng, đạp lâm Cửu Thiên!

Mà khi linh hồn đầy đủ cường đại, liền cần cứng rắn vô đối cường đại thân thể với tư cách tế đàn, nhen nhóm mãi mãi không cần thiết vong hỏa diễm...

Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 5
    Tuần 78
    Tháng 7983
    loading