JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cuồng Võ Chiến Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Cuồng Võ Chiến Đế
Đã có 57 người đánh giá / Đề Cử

Kiếp trước, gặp phản bội, trăm vị Võ Tôn vây công, chết thảm Kiêu Chiến tinh, ma xui quỷ khiến, trời cao cho Diệp Khinh Hàn một cơ hội làm lại.

Hắn quật khởi mạnh mẽ, giết vào Cửu U địa phủ, chiến tận thiên chi kiêu tử, chân đạp chư hùng vạn tôn, thành tựu cuồng võ chiến đế, kiến cửu phẩm thần triều! Làm vạn thế người số một!

Cảnh giới: Luyện Khí cảnh, Nhiên Huyết cảnh, Khổ Hải cảnh, Mệnh Cung cảnh, Động Thiên cảnh, Đạo Tôn cảnh, Tiên Môn cảnh, Thần Võ cảnh, Đại Đế cảnh.

Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 57
    Tuần 3182
    Tháng 2898
    loading