JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cuối Tuần Tu Hỷ

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Tiểu Chu cao điệu phách chân lúc, kéo cái người qua đường đồng bọn Tưởng Tu Văn.

Về sau, vì vứt bỏ người qua đường này đồng bọn ——

Tiểu Chu: Ta là sinh hoạt cá nhân cực độ hỗn loạn người.

Tưởng Tu Văn: Đây là mời? Ta buổi chiều có thể xin phép nghỉ.

Tiểu Chu: Không, ta không phải tùy tiện như vậy người!

Tưởng Tu Văn: . . .

Tiểu Chu: Ta rất hỗn loạn có tiêu chuẩn, chỉ tìm lùn xấu nghèo.

PS: Cảm ơn phong phong vẽ trang bìa.

Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí chỗ làm việc dốc lòng nhân sinh

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tiểu Chu, Tưởng Tu Văn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
    Đề Cử 0
    Tuần 84
    Tháng 84
    loading