JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Phẩm Vú Em Tiêu Dao Đại Đế

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Tiêu dao Đại Đế trọng khải kỷ nguyên, lại phát hiện cùng hắn trong tưởng tượng không kiểu như là bậc cao nhất, hơn nữa, dĩ nhiên vui mừng làm cha, con gái của mình, được sủng ái!

"Ba Ba, ta muốn phi!"

"Được, ba ba ôm ngươi!"

"Ba Ba, ta nghĩ xem tiểu thuyết!"

"Được, ba ba cho ngươi viết!"

"Ba Ba, cái kia con chim lớn xem thật kỹ!"

"Được, ba ba hiện tại liền đem cái kia chỉ Phượng Hoàng nắm về cho ngươi làm sủng vật chơi!"

Chán ghét giết chóc tranh bá Diệp Tiêu Dao, đời này chỉ muốn làm một cái sủng nữ cuồng ma! Nghĩ tới qua loại kia vợ ở bên, nữ ở bên tháng ngày.

Làm sao luôn có người mắt không mở, thế nhưng, tiêu dao Đại Đế há lại là ngươi có thể chọc nổi !
Mới nhất
2 tuần trước
    Đề Cử 1
    Tuần 1563
    Tháng 3863
    loading