audiobook convert

Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Y

Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Y

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Đô Thị
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4/5 của 7 lượt bình chọn
Giới thiệu

Một cái kim châm, có thể cứu người trong thiên hạ. Một cây ngân châm, có thể giết hết thảy địch.

Nghịch thiên y đạo, kinh thiên động địa Chiến Vũ, để lộ một cái không giống nhau thế giới.

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.

Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Y Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert