JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Phẩm Thần Y Nãi Ba

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Lục Dao nói: "Nhà ta tướng công là từ nông thôn đến, không hiểu thời thượng, không có phong độ ngời ngời! Các ngươi không muốn bắt nạt hắn."

Những kia bị Tô Trần đoạt danh tiếng con nhà giàu khóc không ra nước mắt: Đến cùng ai bắt nạt ai vậy!

Lâu Dĩ Tiêu nói: "Nhà ta Tô Trần trung hậu thành thật, cái gì nội công, luyện đan, trung y, võ học đều không biết!"

Những kia bị Tô Trần chữa khỏi bệnh hoạn, bị Tô Trần thuấn sát kẻ thù: Này này, vị mỹ nữ này, ngài là mù sao?

Tô Tây nói rằng: "Ba ba , ngày hôm nay có người bắt nạt các mẹ!"

Tô Trần vén tay áo lên: "Tây Tây, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người văn minh, có thể động thủ liền không muốn tất tất, đi, ba ba dùng nắm đấm đi cùng bọn họ giảng đạo lý!"

"Nhà chúng ta là nam quyền chủ nghĩa, ta ở nhà xưa nay đều là nói một không hai!" Tô Trần quỳ gối trên mặt bàn là hào khí ngất trời nói rằng.

Tô Trần chúng huynh đệ: "Đại ca, mặt là đồ tốt, xin nhờ ngài muốn một hồi!"
----------Truyện mới 160c
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 131
    Tháng 259
    loading