JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 40 người đánh giá / Đề Cử

Ta muốn thổi phá thiên này, thổi nứt đất này.

Thổi nhật nguyệt điên đảo, Tinh Thần lệch vị trí.

Thổi đại hải khô kiệt, Sơn Thạch hư thối.

Trực khiếu Cổ Đế thấp đầu, Chư Thần cúng bái.

Khoác lác hệ thống nơi tay, Thiên Hạ ta có!

    Đề Cử 40
    Tuần 1777
    Tháng 2294
    loading