JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Đạo Tiên Tôn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
Mênh mông thế gian, đạo thống san sát, vạn linh tranh độ, đều là Trường Sinh.

Tại cái này chư thánh vẫn lạc niên đại, tuyệt thế thể chất lần lượt xuất thế, lật đổ càn khôn.

Thiếu niên đương nhiên không quan trọng trong đi ra, một lòng chỗ hướng về, nghịch thiên quật khởi.

Cho dù thế gian đều là địch, cũng thế Cử thế vô địch.
    Đề Cử 3
    Tuần 724
    Tháng 1297
    loading