JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Đạo Quyền Quân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Lý Hành mỗi đêm cũng sẽ rơi vào một cái đáng sợ mộng, trong giấc mộng có vô số quái vật kinh khủng, mà đánh chết những quái vật này có thể cường hóa thân thể thuộc tính.

Từ nay thân thể vô địch, hoành hành hiện thế, đánh bể hết thảy không phục!

...

...

Quyển sách ý nghĩa chính:

Bắp thịt chính là lực lượng, lực lượng đánh vỡ hết thảy!

Ai ủng có sức mạnh, người đó liền nắm giữ chân lý...
    Đề Cử 1
    Tuần 193
    Tháng 809
    loading