JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Đạo Đan Hoàng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
Thiên tài thiếu niên Dương Trần, bị phụ thân cừu gia chỗ phế, ngoài ý muốn thu hoạch được Đan Hoàng truyền thừa, lấy vô thượng công pháp làm căn cơ, gia tộc tuyệt thế huyết mạch là nguồn suối, từ đây nhất phi trùng thiên, võ phá thương khung!
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 2
    Tuần 199
    Tháng 18265
    loading