JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cực Đạo Chủ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Vực sâu tiếp cận, mạt kiếp sắp tới, đạo pháp biến đổi, đại tranh chi thế!

Lấy mệnh nguyên điểm hóa hết thảy, lấy tân hỏa nhen nhóm hi vọng!

Một bản dẫn đường công, cuối cùng thành vô thượng pháp;

Một thanh kiếm gỗ đào, này thiên cũng có thể khai;

Ta làm Thần chủ, đương lập Đạo Đình, truyền tân hỏa, bình loạn thế, cứu thương sinh!
    Đề Cử 0
    Tuần 75
    Tháng 344
    loading