JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Cực Đạo Chủ

Cực Đạo Chủ

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 12 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Vực sâu tiếp cận, mạt kiếp sắp tới, đạo pháp biến đổi, đại tranh chi thế!

Lấy mệnh nguyên điểm hóa hết thảy, lấy tân hỏa nhen nhóm hi vọng!

Một bản dẫn đường công, cuối cùng thành vô thượng pháp;

Một thanh kiếm gỗ đào, này thiên cũng có thể khai;

Ta làm Thần chủ, đương lập Đạo Đình, truyền tân hỏa, bình loạn thế, cứu thương sinh!