JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Cưa Điện Sử Dụng Sổ Tay

Cưa Điện Sử Dụng Sổ Tay

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đô ThịKinh DịTruyện Ma

Chấm điểm
Đánh giá: 4.3/5 của 6 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Lục Nhiên, một vị thâm niên kinh khủng trò chơi kẻ yêu thích, ngẫu nhiên cơ hội tiến nhập một cái cùng hiện thực liên hệ âm phủ trò chơi.

Hoàn thành ly kỳ quái dị nhiệm vụ, thăng cấp ngục giai, cường hóa xương sống.

"Tôn quý ngục giả, có thể dùng "Phì Ni Chi Vị" với tư cách là cưa điện dự trữ trang bị, cung cấp đau thực năng lực; hoặc lấy "Ngục nham sa" lưng vì cưa liên tăng cường cắt năng lực."

"Lão bản, ta muốn ngươi!"

"Nhân gia đã có vợ, chán ghét!" Một vị râu ria nét mặt, bụng phệ mà cái trán chiều dài Hắc Giác âm phủ thợ rèn như thế nói.

"Hoặc là đi theo ta, hoặc là ta đem ngươi cho cưa!"