JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cưa Điện Sử Dụng Sổ Tay

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Lục Nhiên, một vị thâm niên kinh khủng trò chơi kẻ yêu thích, ngẫu nhiên cơ hội tiến nhập một cái cùng hiện thực liên hệ âm phủ trò chơi.

Hoàn thành ly kỳ quái dị nhiệm vụ, thăng cấp ngục giai, cường hóa xương sống.

"Tôn quý ngục giả, có thể dùng "Phì Ni Chi Vị" với tư cách là cưa điện dự trữ trang bị, cung cấp đau thực năng lực; hoặc lấy "Ngục nham sa" lưng vì cưa liên tăng cường cắt năng lực."

"Lão bản, ta muốn ngươi!"

"Nhân gia đã có vợ, chán ghét!" Một vị râu ria nét mặt, bụng phệ mà cái trán chiều dài Hắc Giác âm phủ thợ rèn như thế nói.

"Hoặc là đi theo ta, hoặc là ta đem ngươi cho cưa!"
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 86
    Tháng 151
    loading