JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chúa Tể Tinh Hà

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Tinh Hà vô hạn, vạn tộc tranh bá, nhân tộc ở chếch một góc, thiếu niên Dương Phong mang theo truyền thừa tháp xuyên qua mà đến, đạp ngàn vạn thi cốt bước lên nhân tộc vương tọa, dẫn dắt nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, uy áp vạn tộc, chinh chiến vạn giới, chúa tể Tinh Hà.
Mới nhất
12 giờ trước
    Đề Cử 0
    Tuần 213
    Tháng 307
    loading