JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Chúa Tể Tinh Hà

Chúa Tể Tinh Hà

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Khoa Huyễn

Chấm điểm
Đánh giá: 4.1/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Tinh Hà vô hạn, vạn tộc tranh bá, nhân tộc ở chếch một góc, thiếu niên Dương Phong mang theo truyền thừa tháp xuyên qua mà đến, đạp ngàn vạn thi cốt bước lên nhân tộc vương tọa, dẫn dắt nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, uy áp vạn tộc, chinh chiến vạn giới, chúa tể Tinh Hà.