JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chư Thiên Kịch Thấu Quần

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Xuyên qua thiên địa khôi phục thế giới song song, ngẫu nhiên lấy được chư thiên group chat.

Bởi vì cái gọi là kịch thấu nhất thời thoải mái, một mực kịch thấu một mực thoải mái!

Lý Hạo nhìn xem group chat bên trong quen thuộc vạn giới các đại lão, lâm vào lâu dài trầm tư.

Hôm nay nên đùa giỡn vị kia đại lão?

Còn không liên lụy chín con rồng kéo hòm quan tài Diệp Thiên Đế?

Lại hoặc là thê thê thảm thảm Tiêu Đấu Đế?

Lại hoặc là đùa giỡn Ngoan Nhân Đại Đế?
    Đề Cử 0
    Tuần 601
    Tháng 601
    loading