JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chư Thiên Chi Chưởng Khống Thiên Đình

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Thường Uy không hiểu đi đến một mảnh tĩnh mịch Thiên đình "Nam Thiên Môn", phát hiện cửa này có thể liên kết vạn giới, Vượt Qua Thời Không!

Anh hùng xạ điêu, Ỷ Thiên Đồ Long, Đại Đường Song Long, Tam quốc quần anh, vận mệnh chi dạ, Thánh Vực truyền thuyết...

Ghé qua tại huyễn tưởng cùng hiện thực chi giới, đúc thành quân lâm cửu tiêu Bất Hủ truyền thuyết!
    Đề Cử 0
    Tuần 87
    Tháng 350
    loading